Videozáznamy z akcí

Víme, že ne vždy je čas se dostavit na akci, která by Vás zajímala. Z toho důvodu, se snažíme přednášky zaznamenávat, a pokud je to možné, jejich záznamy zveřejňujeme na našem webu.

Nezapomeňte však navštívit i stránku akce,
kde mohou být další zajímavé materiály.

Přehrávač ve stránce

Záznamy na našem webu můžete pohodlně sledovat přímo na stránce s využitím našeho HTML 5 nebo Silverlight přehrávače.

Stránka se sama rozhodne, na základě toho, jaké technologie podporuje Váš prohlížeč, který přehrávač použít, abyste záznam mohli sledovat v nejvyšší možné kvalitě.

Stahování záznamů

Víme, že občas chcete sledovat záznamy i v místech, kde není připojení k internetu, což současný přehrávač neumožňuje, proto umožňujeme stahování vybraných záznamů.

Velmi staré záznamy máme historicky uložené ve formátu, který není vhodný pro stahování,
proto je ke stažení nenabízíme.

Moje registrované akce

Pro zobrazení Vašich registrací na akce se prosím přihlašte.

Nejbližší konané akce

Novinky v C# 5.0 a asynchronní programování nejen ve Windows 8

Get Microsoft Silverlight
Záznam pro Vás zpracoval a připravil: Mirek Zajíc

Stáhnout videozáznam

Protože víme, že chcete naše přednášky sledovat i v místech bez připojení k internetu, nabízíme Vám tento záznam ke stažení v následujících formátech:
Nové Visual Studio 2012 spolu se C# 5.0 přišlo se zcela novým způsobem jak vytvářet a volat asynchronní metody. Na této přednášce si popíšeme více do podrobnosti použití syntaxe async/await a také rozdíly u různých platforem se zaměřením na použití u Windows 8 aplikací.
Nejprve budou představeny novinky v jazyce C# 5.0 a úvod do syntaxe async/await, její omezení a kde jí lze použít - Visual Studio 2010 a 2012, vs .NET, WinRT, Silverlight a Windows Phone, použití AsyncCTP a Async Targeting Pack.
V druhé části přednášky se zaměříme na historicky různé přístupy k asynchronnímu programování: Asynchronous Programming Model, Event-based Asynchronous Pattern, Task-based Asynchronous Pattern, popis třídy Task a TaskCompletionSource, rozdíly mezi platformami, použití continuation, cancellation. progres notifikace, debugování.
Závěr přednášku bude věnován specifikům asynchronního programování u Windows 8 aplikací pomocí WinRT - životní cyklus aplikace, background tasky, omezení WinMD knihoven.

Ohlédnutí za akcí

Kód provádějící několik asynchronních volání ve verzi jazyka C# starší než 5.0 je plný callbacků nebo lambda výrazů, je složitý, nepřehledný, špatně udržovatelný a neobsahuje logickou posloupnost za sebou prováděných akcí (jako je tomu u kódu synchronního). Proto C# 5.0 nyní pro takovéto scénáře zavádí podporu nové syntaxe async/await, umožňující ekvivalentní kód zapsat podstatně jednodušeji.
Tato přednáška byla právě věnována tomu, jak tuto novou syntaxí jazyka používat a na jakých platformách je podporována (kromě .NET Frameworku 4.5 jsou to i WinRT, Framework 4.0, Silverlight 5 a také bude na Windows Phone 8).
Přestože použití vlastní syntaxe je jednoduché, pochopit správně princip a způsob vykonávání takto zapsaného kódu již rozhodně nikoliv. Kromě příkladů a záznamu z této přednášky z tohoto důvodu nabízím případným zájemcům ještě tento článek.

Tomáš Holan, organizátor

Soubory ke stažení

1295kB, staženo 3261x, zobrazit on-line
264kB, staženo 3593x
© 2023 WUG |  Úvod |  O nás |  Přednášející |  Záznamy |  Kontakt