Pobočka Praha

V Praze pořádáme zhruba jednu přednášku měsíčně z oblasti IT PRO a jednu přednášku měsíčně pro vývojáře. Přednášky probíhají v budově Microsoftu BB Centrum Delta v sálu Praha. Kapacita sálu je okolo 150 lidí.

VÍCE O POBOČCE

Kontakt na organizátory

Pokud máte jakýkoliv dotaz na organizátory této akce, prosím neváhejte nás kontaktovat na e-mailu:

praha@wug.cz

Moje registrované akce

Pro zobrazení Vašich registrací na akce se prosím přihlašte.

Nejbližší konané akce

Další informace o akci

Novinky v C# 5.0 a asynchronní programování nejen ve Windows 8

Nové Visual Studio 2012 spolu se C# 5.0 přišlo se zcela novým způsobem jak vytvářet a volat asynchronní metody. Na této přednášce si popíšeme více do podrobnosti použití syntaxe async/await a také rozdíly u různých platforem se zaměřením na použití u Windows 8 aplikací.
Nejprve budou představeny novinky v jazyce C# 5.0 a úvod do syntaxe async/await, její omezení a kde jí lze použít - Visual Studio 2010 a 2012, vs .NET, WinRT, Silverlight a Windows Phone, použití AsyncCTP a Async Targeting Pack.
V druhé části přednášky se zaměříme na historicky různé přístupy k asynchronnímu programování: Asynchronous Programming Model, Event-based Asynchronous Pattern, Task-based Asynchronous Pattern, popis třídy Task a TaskCompletionSource, rozdíly mezi platformami, použití continuation, cancellation. progres notifikace, debugování.
Závěr přednášku bude věnován specifikům asynchronního programování u Windows 8 aplikací pomocí WinRT - životní cyklus aplikace, background tasky, omezení WinMD knihoven.

Datum a místo konání:

18.9.2012 od 17:30 do 21:00
pobočka: Praha
přednášející: Martin Suchan

Registrace na akci

130
ze 140
potvrzených registrací
0
na čekací listině
0
zamítnutých registrací

Ohlédnutí za akcí

Kód provádějící několik asynchronních volání ve verzi jazyka C# starší než 5.0 je plný callbacků nebo lambda výrazů, je složitý, nepřehledný, špatně udržovatelný a neobsahuje logickou posloupnost za sebou prováděných akcí (jako je tomu u kódu synchronního). Proto C# 5.0 nyní pro takovéto scénáře zavádí podporu nové syntaxe async/await, umožňující ekvivalentní kód zapsat podstatně jednodušeji.
Tato přednáška byla právě věnována tomu, jak tuto novou syntaxí jazyka používat a na jakých platformách je podporována (kromě .NET Frameworku 4.5 jsou to i WinRT, Framework 4.0, Silverlight 5 a také bude na Windows Phone 8).
Přestože použití vlastní syntaxe je jednoduché, pochopit správně princip a způsob vykonávání takto zapsaného kódu již rozhodně nikoliv. Kromě příkladů a záznamu z této přednášky z tohoto důvodu nabízím případným zájemcům ještě tento článek.

Tomáš Holan, organizátor

Ohodnoťte akci

Obsah přednášky (69 %)
Kvalita přednášky (33 %)
Praktické ukázky (42 %)
Organizace akce (97 %)
Kvalita občerstvení (92 %)
celková úspěšnost akce: 64%
hlasovalo 21 lidí

Videozáznam přednášky

Fotky z akce

Soubory ke stažení

1295kB, staženo 3490x, zobrazit on-line
264kB, staženo 3782x
© 2024 WUG |  Úvod |  O nás |  Přednášející |  Záznamy |  Kontakt