Pobočka Hradec Králové

Technologické centrum Hradec Králové - Microsoft Inovační centrum HK. Konferenční sál se základní kapacitou 35 osob s možností rozšíření až na 70 osob. Projekce, ozvučení, Data-Video konferenční zařízení Polycom, Wi-Fi připojení k internetu zdarma. Parkování u objektu (areál letiště). Detaily a mapa zde: http://www.tchk.cz/kontakty.html

VÍCE O POBOČCE

Kontakt na organizátory

Pokud máte jakýkoliv dotaz na organizátory této akce, prosím neváhejte nás kontaktovat na e-mailu:

hradec@wug.cz

Moje registrované akce

Pro zobrazení Vašich registrací na akce se prosím přihlašte.

Další informace o akci

SharePoint 2010: spravovaná metadata a taxonomie

Podíváme se blíže na jednu z nejdůležitějších novinek v SharePoint 2010: spravovaná metadata, díky kterým je možné vytvářet taxonomie pro celopodnikové i lokální použití, stejně jako využít folksonomie a podniková klíčová slova. Na přednášce budou vysvětleny a ukázány jednotlivé stavební kameny spravovaných metadat a navigace pomocí metadat, jak se tyto nástroje chovají a co díky nim můžeme provádět. Zamyslíme se nad tím, jak bychom měli tento potenciál vhodně využít, jaké jsou doporučované postupy ale i současná omezení. Podíváme se na základy Taxonomy API a ukážeme si architekturu některých řešení postavených na spravovaných metadatech. Ukážeme si tato řešení v akci.
17:00 - 17:10 - Představení WUGu
17:10 - 18:45 - 1. část přednášky
18:45 - 19:00 - Přestávka a občerstvení
19:00 - 20:30 - 2. část přednášky
20:30 - Dotazy, závěr
• V krátkosti kdo jsem, kde pracuji a co dělám.
• Představení hlavních bodů agendy přednášky.
• První část přednášky – „teorie“, povídání, ukázky.
o Pohled na adresářovou strukturu na běžném filesystému. Příklad s úložištěm foto. Jak uvažujeme když ukládáme fotky, kde máme metadata, jak se v takové struktuře orientujeme. Co vlastně celou dobu podvědomě děláme.
o Různí lidé mají různé priority, zaměstnanci mají různé funkce, tedy ve výsledku různé požadavky na „stejná data“. V běžném filesystému jsme však „omezeni“ přirozenou taxonomií složek a nedostatkem uživatelských metadat. Co když chci rychle získat fotky z konkrétního místa bez ohledu na datum? Co když chci mít daná místa hierarchicky uspořádána tak, abych mohl snadno najít fotky nejen z Číny, ale z celé Asie? Co když …. ?
o Co vlastně potřebujeme? Záleží na situaci (akcent).
• Mnohdy přirozená taxonomie složek naprosto vyhovuje (v jednoduchosti je síla), jindy nás vlastně omezuje. Pracovat s velkými počty souborů, které jsou uspořádány „na plocho“, také není žádná výhra, ať už důvodu ergonomie či výkonu (akcent na limit zobrazení seznamu SharePointu).
• Záleží také na řadě dalších okolností: jaké jsou požadavky na ergonomii, na výkon, jak uživatelé k datům přistupují? Našli bychom toho více. -> Nutno dobře zanalyzovat a plánovat, jako vše v SharePointu.
• Nelze dělat dogmata, ale na určité scénáře se vyplatí „vytasit“ určitou koncepci. Dnes si nemusíme uvědomovat to, co budeme potřebovat „zítra“.
o Na data ve filesystému nenahlížíme jako na data v SQL databázi. Neuvažujeme tímto způsobem. Na data v SharePointu už takto nahlížet můžeme, i když jsme limitování řadou fyzických i logických omezení. Není vždy optimální udržovat data „na plocho“ a filtrovat dle vlastních metadat. I když máme indexy, které nás podrží, při větších počtech položek složky potřebujeme a ony se vyplatí. Nesmíme zapomínat na jiný přístup než přes webové rozhraní SharePointu. Co když uživatelé využívají např. WebDAV? Co vlastně uvidí a jak se budou orientovat?
o Jednou z nejdůležitějších novinek/funkcí v SharePoint 2010 jsou spravovaná metadata umožňující mimo jiné vytváření, správu a používání vlastních taxonomií. Přinášejí řadu OOB funkcionalit a velký potenciál pro vývoj vlastních řešení. Nejdříve však zcela obecně jaké máme stavební kameny a jak fungují. Otázky z pohledu koncepce si položíme později.
o Základem je služba spravovaných metadat. Naše taxonomie pak máme k dispozici GLOBÁLNĚ (akcent), resp. ve všech aplikacích, které jsou na danou službu napojeny. Blíže později.
o Demo 1:
• Spuštění služby spravovaných metadat, vytvoření instance aplikace služby spravovaných metadat. Akcent na vlastní dedikovaný účet aplikačního poolu této služby.
• UI pro definici taxonomií:
• Hierarchie Term store (úložiště) -> Terms group (skupina) -> Term set (sada termínů) -> Term (termín).
• Správci, přispěvatelé a zúčastněné strany v úložišti spravovaných metadat.
• Sloupec typu spravovaných metadat:
• Jaké jsou „klasické“ možnosti.
• Jaké jsou speciální možnosti.
• Specifikace kořene pro tento sloupec. Na jaké úrovni mohu kořen definovat?
o Zmínka o lokálních term store -> zabýváme se primárně globálními term store.
• Jaké mám možnosti určit hodnotu.
o Výběr termu nebo více termů ze stromu.
o Přímý zápis s našeptáváním! (akcent)
• UI pro definici taxonomií -> ukázka chování:
• Vícejazyčnost.
• Synonyma termů.
• Uzavřenost/otevřenost term setů.
• Standardní a vlastní řazení termů.
• Schválení/neschválení termů.
• Povolené/zakázané termy pro označování.
• Slučování termů.
• Přesuny termů.
• Znovupoužití termů.
• Ještě jsem vlastně nic neudělal, žádnou koncepci jsem nestanovil. Jen definuji své taxonomie či číselníky a mám takovou škálu možností, které mi SharePoint v základu dává (akcent).
o Taxonomie máme, co dál?
• Bez označení dat metadaty to nejde.
• Např. v případě příkladu s fotkami ze začátku přednášky však nemusíme označovat jednotlivé fotky. Můžeme označit celé složky či sady dokumentů (nutno plánovat, stanovit koncepci).
• (Návrat k příkladu ze začátku přednášky -> když pouze zařazujeme data do složek, také vlastně stanovujeme metadata, i když jinak.)
• Máme-li označeny položky/složky/sady (budu připravenou vytvořenou situaci), můžeme filtrovat. Velký pomocník je funkce navigace pomocí metadat.
o Demo 2:
• Aktivace funkce navigace pomocí metadat.
• Nastaveni taxonomických filtrů a klíčových filtrů.
• Automatický taxonomický filtr dle složek.
• Pozor všimněme si, že je možné použít i jiné typy sloupců než spravovaná metadata. Nemusíme „jít na mouchu s kulometem“.
• Jak funguje filtr dle složek.
• Jak funguje taxonomický filtr. Filtrování přes konkrétní term nebo přes daný term a všechny jeho podřízené termy. V jednu chvíli může být použit pouze jeden taxonomický filtr.
• Jak funguje klíčový filtr.
• (Metadata podle kterých se filtruje nemusí být zobrazena v pohledu.)
• Kombinace klíčových filtrů mezi sebou.
• Kombinace klíčových filtrů a taxonomického filtru.
• Kombinace klíčových filtrů a složkového filtru.
• Kombinace těchto filtrů s vlastním pohledem či dalšími filtry na sloupcích.
o Nemusíme jen filtrovat, můžeme použít search/vyhledávání. Jaký dopad mají spravovaná metadata na search.
o Demo 3:
• Panel upřesnění při vyhledávání. Jak je standardně nastaven. Pohled na definiční XML.
• Sloupce typu spravovaných metadat jsou součástí standardní konfigurace. Není nutné nic extra nastavovat.
• Příklad hledání s možným dopřesněním podle spravovaných metadat.
• (Samozřejmě můžeme definovat vlastní refinement záznamy. Spravovaná metadata jsou ve výsledku procházené vlastnosti typu Text.)
o To byly stavební kameny. Nyní otázky z pohledu koncepce.
• Definované taxonomie (groupy, term sety a termy) jsou globální. Co všechno bychom tedy měli do těchto taxonomií zahrnout? Co bychom si měli uvědomit?
• Co naopak není úplně vhodné do globálních taxonomií zahrnovat?
• Co když se mi líbí chování UI (našeptávání atd.), ale k vytvoření taxonomie na globální úrovni nemám jiný důvod?
• Jak vlastně danou taxonomii postavit?
• Co je pro mě top-level/kořen, ze kterého vycházím?
• Je lepší vytvořit dvě oddělené taxonomie i když na sebe navazují, nebo jednu „velkou“ taxonomii?
• (Příklad pro firemní strukturu.)
• Na jaké úrovni bych měl skončit?
• Je špatně uvažovat ploše? Co když potřebuji jen typový číselník?
• Našli bychom toho více…
o Folksonomie. Co to je? Čím se liší od taxonomie? K čemu se hodí?
• Možná je používáme, ani o tom nevíme. Jsou využívány např. službou uživatelských profilů.
• Podniková metadata a klíčová slova.
o Demo 4:
• Zapnutí podnikových metadat a klíčových slov v konkrétní knihovně.
• Označení dokumentu novým klíčovým slovem. (Akcent na našeptávání již použitých klíčových slov.)
• Zapnutí podnikových metadat a klíčových slov v konkrétním seznamu.
• Označení položky klíčovým slovem, které již bylo použito.
• Označení konkrétní stránky příznakem „Líbí se mi“. Označení stejné stránky další značkou, konkrétně již použitým klíčovým slovem. Opět provázanost, bavíme se o folksonomii.
• Ukázka kde jsou vlastně termy klíčových slov uloženy a jak.
o Není všechno růžové. Jaká jsou technická omezení a limity spravovaných metadat?
• Limity spravovaných metadat:
• Jednotlivé limity.
• Pozor na limit zobrazení seznamu při filtrování taxonomickým filtrem. Limit se vztahuje se i na selekci termů a podřízených termů ve stromu. Tento limit je nižší, než možný počet termů v term setu.
• Současná technická omezení:
• Spravovaná metadata nelze použít v InfoPath formulářích renderovaných na webu. (V tlusté aplikaci ano.) (Nutno řešit např. oslovováním webové služby a plněním combo, záleží na situaci.)
• SharePoint Workspace má se spravovanými metadaty problém. Vychází ze stejného omezení.
• Spravovaná metadata nelze editovat v zobrazení datového listu.
• Určitá omezení v definici filtrovaných pohledů. Nelze použít očekávané operátory (má na začátku, obsahuje, má na konci). (Možno event receiverem plnit pomocný textový sloupec.)
• Nelze použít ve vzorci pro počítaný sloupec. (Možno řešit event receiverem v synchronní události.)
• Není podpora ve starší verzi Office 2007. (Ale to je pochopitelné.)
• Našly by se další.
• Pozor na migrace dat, pozor na exporty/importy webů a knihoven/seznamů mezi kolekcemi.
• Kde vlastně ta spravovaná metadata jsou? Jsou v Content databázi nebo v databázi služby? Proč jsou v obou databázích?
• Jak to vlastně funguje? Jak jsou ta centrálně spravovaná metadata distribuována do dílčích kolekcí webů?
• Co je TaxonomyHiddenList?
• Co tedy ohlídat při migracích dat?
• Přestávka.
• Druhá část – „kód“, základy taxonomy API, praktická řešení.
o Základy programová práce se spravovanými metadaty. Jak na to?
• Třída TaxonomySession. Nejdůležitější metody a vlastnosti.
• Třída Group. Nejdůležitější metody a vlastnosti.
• Třída TermSet. Nejdůležitější metody a vlastnosti.
• Třída Term. Nejdůležitější metody a vlastnosti.
o Určitá konkrétní situace (evidence lidských zdrojů s požadavkem vázat na lidské zdroje další položky v jiných kolekcích a webových aplikacích) -> řešení pro vazbení souvisejících položek:
• Jak se vlastně v SharePointu dá realizovat vazba mezi položkami? Jak vlastně uvažovat s ohledem na požadavky a omezení SharePointu?
• Architektura daného řešení.
• Demo 5:
• Hotový zjednodušený kód.
• Popis a vysvětlení kódu.
• Ukázka funkce.
o Řešení pro stromovou navigaci (ve stylu MSDN) v knihovnách typu wiki:
• Architektura daného řešení.
• Demo 6:
• Hotový zjednodušený kód.
• Popis a vysvětlení kódu.
• Ukázka funkce.
• Shrnutí. Máme v rukou silnou zbraň. Držme se doporučených postupů, ale nebojme se využít vlastní kreativitu.
• Dotazy.

Datum a místo konání:

20.9.2012 od 17:00 do 21:00
pobočka: Hradec Králové
přednášející: Josef Machytka

Registrace na akci

19
ze 60
potvrzených registrací
0
na čekací listině
0
zamítnutých registrací

Ohodnoťte akci

Obsah přednášky (100 %)
Kvalita přednášky (92 %)
Praktické ukázky (90 %)
Organizace akce (100 %)
Kvalita občerstvení (70 %)
celková úspěšnost akce: 92%
hlasovalo 6 lidí

Soubory ke stažení

77kB, staženo 1480x

Nejnovější fotky z akcí

© 2024 WUG |  Úvod |  O nás |  Přednášející |  Záznamy |  Kontakt