Přednášející

Je až neuvěřitelné, kolik lidí dobrovolně, bez nároku na odměnu podporuje naše aktivity. Někteří nikdy na podobné akci nevystoupili, a přesto si dodali odvahy a přišli. Někteří vystoupili pouze s jedním tématem, jiní jsou profesionální školitelé. Všem však patří náš dík.

Moje registrované akce

Pro zobrazení Vašich registrací na akce se prosím přihlašte.

Nejbližší konané akce

Další informace o přednášejícím

Radek Vystavěl

Společnost

moderníProgramování s.r.o.

Životopis

www.moderniProgramovani.cz

Autor učebnic Moderní programování a výkladových textů Zpravodaje moderníProgramování, Mgr. Radek Vystavěl, Ph.D., je absolventem MFF UK v Praze a PEF MZLU v Brně. V letech 2003-2012 přednášel programování a základy informatiky na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. V současnosti působí především jako lektor kurzů společnosti moderníProgramování. Je autorem řady vysokoškolských skript a článků na webových portálech zaměřených na vzdělávání.
© 2023 WUG |  Úvod |  O nás |  Přednášející |  Záznamy |  Kontakt